ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΚΟΛΑΡΑ

• ΓΩΝΙΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ 45-90-135

• ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΕΣ

• ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ 1M -2M

• ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

• ΚΟΛΛΑΡΑ ΙΣΙΑ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ

• ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΟΣ